Begraafplaats

       
  Begraafplaats NL65RABO 0349850240
       
  Omschrijving Inkomsten Uitgaven
       
1-jan-2021 Beginsaldo 4515,25  
  Grafrechten, onderhoud- schoonmaakkst., adm.kst.  4078,00  
  Hutting natuursteen -aanwijsgeld, plaatsrecht- 124,00  
       
  R. Annema Onderhoudskosten   1530,00
  LOB -contributie-   114,34
  Bankkosten   63,57
       
       
       
       
  Totalen 8717,25 1707,91
       
31-dec-2021 Eindsaldo 7009,34  
       
       
       
       
       
       
Datum kascontrole:      
       
       
Kopie-van-Overzicht-2021-jaarboekje-en-ANBI8410