Dropactie voor Moldavië en het jeugdwerk Jistrum Maandagavond 20 maart 2023!

Op maandagavond 20 maart komt de jeugd van Jistrum bij u langs om heerlijke dropjes te verkopen. We verwachten tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij u langs te komen.

De opbrengsten verdelen we evenredig over twee doelen namelijk: de actie voor Moldavië en het Jeugdwerk Jistrum. Mocht u liever aan één doel specifiek geven, dan kunt u dit bij deur aangeven.

Actie Moldavië: vanuit de kerk van Jistrum wordt geld ingezameld voor het project kindertehuis/dagcentrum Moldavië. Dit project biedt kwetsbare kinderen o.a hulp bij leren/educatie, verkrijgen van maaltijden en kleding, sport en spel etc. Hiervoor wordt tot en met mei 2023 geld ingezameld en met deze actie willen we daar graag een deel aan bijdragen.

Jeugdwerk Jistrum: Vanuit de kerk organiseren wij voor de jeugd van Jistrum diverse activiteiten. Zo wordt er iedere 2 weken een clubavond of tienerdienst georganiseerd. Met het geld wat we ophalen met deze actie kunnen we leuke activiteiten organiseren waaronder een afsluitende activiteit van het seizoen (bijv. bbq of clubweekend).

Wij hopen dat u de deur voor ons wilt openen en een bijdrage wilt leveren.

Tot 20 maart!

Groetjes van het jeugdwerk Jistrum.

Happen naar de Baas in Jistrum

Cabaretier Ruurd Walinga leert kerkvolk vissen

Een kerkdienst voor jong en oud. Cabaretier-evangelist Ruurd Walinga uit Leeuwarden weet als geen ander om verbindingen te leggen tussen de generaties met zijn cabaretvoorstellingen. Hij leert het kerkvolk op zondagmorgen 5 maart 2023 vissen in Markant. Per slot van rekening riep Jezus zijn volgelingen op om vissers van mensen te worden.
De voorstelling ‘Happen naar de Baas’ is een humoristische zoektocht naar geluk waarin Walinga nu eens geen typetje speelt, zoals in zijn tien andere stukken, maar zichzelf.
De cabaretviering is gratis. Dat kan ook, zegt Walinga, omdat hij de meest gevraagde christelijke cabaretier van Nederland is. ,,Ik ben namelijk de goedkoopste.”
Walinga zoekt zijn geluk o.a. in geld, loterijen, verboden middelen, spannende plaatjes, muziek en ook in het christelijk geloof van zijn ouders.
In de show zitten verscheidene liedjes die op zijn cd ‘Wie ben jij’ staan.
In ‘Happen naar de Baas’ probeert de cabaretier op allerlei manieren zijn geluk te beproeven. Het gaat onder meer over verlangens.
Uiteindelijk ontdekt de cabaretier waarom de hoofdpersoon van ‘er loopt een man over het water’ de mensheid vergeleek met vissen. Jezus riep immers zijn volgelingen op om ‘vissers van mensen’ te worden.
Ruurd Walinga probeert verscheidene mensen aan de haak te slaan. Ook al voelt iedereen zich een visje in het water het is verfrissend om eens boven water gehaald te worden, zal de cabaretier bewijzen.
Walinga speelt in allerlei kerken door het hele land, maar ook op scholen en voor jeugdgroepen, kinderen en ouderen. Ook heeft hij enkele shows die hij buiten de kerkelijke kring opvoert. Zo speelt hij onder meer met koren en muziekverenigingen.
Zijn cabaretprogramma’s in kerken zijn altijd verrassend en geven veel stof tot napraten. Het is niet alleen voor gelovigen interessant, maar ook voor bijgelovigen, zwaar- en ongelovigen. Hij snijdt thema’s aan die alle mensen bezighouden.
Ruurd Walinga is een veelzijdig mens. Naast cabaretier is hij actief als voorganger/pastoraal werker van een VEG-gemeente in Joure. Zijn motto is net als zijn grote voorbeeld water in wijn veranderen, ofwel de feestvreugde herstellen. Een andere blik op de aloude Boodschap kan vaak heel verhelderend en inspirerend zijn. Wie een klassieke kerkdienst verwacht komt bedrogen uit. Er worden geen kerkelijke liederen gezongen, maar wel enkele meezingers die de cabaretier het publiek simpel aanleert. Ook de Bijbel kan thuisblijven. Wel wordt er iets gevraagd over dit meest verkochte boek. Na afloop heeft de cabaretier voor elke bezoeker een verrassing.

Zie verder: www.waterinwijn.nl