Club

Club is er voor twee leeftijdscategorieën 12+ en 15+
Jacob Hamstra, Ale Kempenaar en Nynke Rietveld leiden deze groep.