Gespreksgroepen 70+

Komen op woensdag ochtend 1x in de maand samen in Markant.
Onder leiding van ds. Borger-Koetsier.