Adminstratie en Ledenadministratie

Financiële administratie:

Mw. S. Harkema ☎ 0512-472885

E-mail: admin@pknjistrum.nl

 

Bijdragen voor de kerk kunnen overgemaakt worden op

NL04 RABO 0373734581 

 

Leden administratie:

Dhr J. van der Woude ☎ 0512-472173

E-mail: ledenadministratie@pknjistrum.nl