Wijkindeling en Wijkassistentes

Wijk 1 Joost Wiersmaweg, Tillepaed, Hessel-loonstrastrjitte, Langhof.
Ouderling: dhr. P de With ☎ 0511-544527
Wijkassistente mw. A. Bergsma- v/d Veen. ☎ 0512-471259

Wijk 2 Fjildwei. Buurtlaan, Bourrefinnewei, Marwei
Ouderling dhr. P. v.d. Veen ☎  0512-471697
Wijkassistente: mw. R. Westra  ☎ 0512-471638

 

Wijk 3 Schoolstraat, Rounhof.
Ouderling: mw. R. v.d. Ploeg-Haarsma ☎ 0512-471707
Wijkassistente: mw. F. Dijkstra-Damstra ☎ 0512-471369

 

Wijk 4 De Meren, Tillewei, De geasten, Jisteboerewei
Ouderling: Vacant

Wijkassistente: mw. A. Dijkman ☎ 0512-471961

 

Wijk 5 Ieswei, Achterwei, Kooiwei, Heidewei,
Wyldpaed, Rykswei, Optwizel, Opperkoatsterwei.
Wijkouderling: mw. L. v.d. Heide-Postma ☎ 0512-471524
Wijkassistente: mw. M. Lautenbag-Bil ☎ 0512-472108