Contact

Op deze pagina vindt u de contactgegevens van:

Scriba: J. v.d. Woude

Kerkblad de Bining
E-mail adres: debining@pknjistrum.nl (opsturen in Word bestand)

Mailadres scriba:  scriba@pknjistrum.nl

Mailadres college van kerkrentmeesters: cvk@pknjistrum.nl

Mailadres diaconie: diaconie@pknjistrum.nl

Webmaster W Douma
E-mail adres:  willianne_douma@hotmail.com

Redactie kerkblad:

mw. L. Hansma 0512-471314
mw. G. Bergsma 0512-471536
dhr. J. van der Woude 0512-472173