Historie

Vanaf ongeveer 1230 komt de kerk van Jistrum voor in de eigendomsregisters van onroerende goederen. Dat mag als bewijs gelden dat de kerkstichting dan al een feit is. Het jaar 1230 wordt dan ook aangehouden als bouwjaar van de kerk.

Net als op zoveel plaatsen wordt de kerk gebouwd in oost-westelijke richting. Het koor aan de oostkant, de toren west. In het koor staat het altaar en de kerkgangers kijken via het altaar naar het oosten, naar de kant van het licht, daar waar de zon opkomt. het oosten, de oorsprong van het christendom, het licht van het evangelie.

Over de eerste eeuwen na 1230 is weinig bekend. Een aantal zaken zijn echter vermeldenswaard:

  • In 1447 wordt er tussen de stad Groningen en een aantal dorpen uit onze streek een verdrag gesloten over de uitlevering van dieven en rovers.
    Pastoor Johan van Eensdrum plaatst ook zijn zegel onder het verdrag.
  • In 1581 bereikt de Reformatie of Kerkhervorming ook Jistrum en wordt de kerk in één week ontdaan van de heiligenbeelden en worden de beschilderde muren over gekalkt. Kortom: de Rooms Katholieke kerk wordt een Hervormde kerk en de pastoor het voortaan dominee.

Voor meer informatie zie het boekje ”Doarpstsjerke Jistrum”. Wat onder de toren van de kerk ligt.