Diakenen

Dhr. L.J. Douma  ☎ 0512-471870 (voorzitter)

Mw. W. Adema ☎ 0512-471261(secretaris)
Dhr C. Baarda ☎ 0512-472434 (penningmeester)
Dhr. J. Hamstra ☎ 0512-471420 (jeugddiakenen)
Mw. P. Hamstra-Broersma ☎ 0512- 471420 (jeugddiakenen)