Profielschets PKN Jistrum

Dorp
Het dorp Jistrum en de buurtschap Skûlenboarch worden meestal in één adem genoemd. Ze horen onlosmakelijk bij elkaar. Jistrum ligt ten noordoosten van de Burgumermar en is één van de 16 dorpen in de gemeente Tytsjerksteradiel (www.tytsjerksteradiel.nl) en heeft ongeveer 950 inwoners. Jistrum heeft helaas geen winkelvoorzieningen meer, maar gelukkig ligt Kootstertille op slechts 2 km afstand, gemakkelijk, zelfs lopend af te leggen. Geen winkels meer in Jistrum-Skûlenboarch, maar toch is er nog heel wat bedrijvigheid door de aanwezigheid van een: houthandel, 2 kapsalons, hotel/café, vishandel, snackbar, 3 aannemers- en bouwbedrijven, autoschadehersteller, fysiotherapeut, polyesterverwerking, schoonmaakbedrijf en een garage, autohandel en transportbedrijf.
In het hart van het dorp bevindt zich één van de oudste bouwwerken uit de wijde omgeving nl. een in Romaans Gotische stijl opgetrokken dorpskerk met zadeldaktoren uit de 13e eeuw. In de kerk staat een orgel uit ongeveer 1710 en behoort daarmee tot de oudste van Fryslân. Voor peuteropvang en basisonderwijs kunnen de kinderen in eigen dorp terecht. Er is een Openbare- en een Prot. Chr. Basisschool in Jistrum. Het aantal verenigingen is in verhouding tot het aantal inwoners groot en gevarieerd. Zowel op sportgebied als in de sociale en culturele sfeer is er in Jistrum altijd wat te doen. Van voetbal, volleybal, gymnastiek, schaatsen (als het koud genoeg is) en ATB-en tot biljarten en fitness. Fanfare Joost Wiersma geniet landelijk bekendheid in de wereld van de korpsmuziek. Er is een “Tintekommisje” die regelmatig culturele of sportieve evenementen organiseert. Er is een vogelwacht, een eigen dorpskrant en feestcommissie en zoals bijna in elk Fries dorp: een uitvaartvereniging.
Kortom: Jistrum is samen met Skûlenboarch een dorp waar het goed wonen is. Een dorp dat het predikaat: EEN KERN WAAR PIT IN ZIT (verworven in 1982) ten volle verdient (www.jistrum.nl).

Gemeente
De Protestantse Gemeente Jistrum hecht waarde aan de Christelijke traditie, maar staat ook open voor nieuwe ontwikkelingen en kansen i.s.m. de jongerenwerker (een ‘open mind’). De gemeente telt ± 350 leden.
Iedere zondag is er om 9.30 uur een kerkdienst.
Op elke eerste zondag van de maand wordt er een samenkomst georganiseerd waar jong en oud, kerkelijk en niet-kerkelijk welkom zijn en waar verbinding centraal staat. Deze samenkomsten heten dan ook op z’n Fries “Ferbining”.
Het is in Jistrum een waardevolle traditie geworden om op de laatste zondag van het kerkelijk jaar niet alleen de in dat jaar overleden gemeenteleden te gedenken, maar alle dorpsgenoten (mits de familie dat op prijs stelt).
Samenvallend met het dorpsfeest is er een tentdienst in samenwerking met de Zendings- en Evangelisatiecommissie.
De kerk heeft een eigen website www.pknjistrum.nl

Kerkenraad
De algemene leiding van de Protestantse Gemeente Jistrum berust bij de kerkenraad, waarvan alle ambtsdragers deel uitmaken. De kerkenraad bestaat uit 5 wijkouderlingen waarvan één voorzitter is, 1 jeugdouderling; 5 diakenen waarvan twee jeugddiaken (duo functie) en 3 ouderlingen-kerkrentmeesters (er zijn binnen het college KRM twee kerkrentmeesters die geen ouderling zijn) en 2 scriba’s (duo functie).

Jeugd en Jongerenwerk
De Protestantse Gemeente Jistrum heeft in 2011 gekozen om te investeren in jeugd- en jongerenwerk middels het aanstellen van een jongerenwerker. Er is in Jistrum nog een groep jongeren die betrokken is bij kerk en kerkelijke activiteiten. Velen komen op zondag niet in de kerk, maar doen wel mee in club, tienerdiensten of gespreksgroepen.

Vrijwilligers
In de gemeente zijn vele vrijwilligers die zich inzetten op de vele terreinen van het kerkelijk werk en het gemeente-zijn, zoals o.a. Kindernevendienst, Zendings- en Evangelisatiecommissie, Jeugd- en Jongerenwerk, Kerstnachtdienst- commissie, “Ferbinings”commissie, Werkgroep NBG, Werkgroep Symbolisch bloemschikken, een Beamerteam en de medewerkers van het kerkblad
“De Bining”.