Pasen 2021 – Het Licht overwint

Drive-in dienst op het kantineplein

Paasfeest – dat willen we samen vieren – ook in coronatijd!

Paasmorgen, 4 april, houden we de kerkdienst vanuit de muziekkoepel bij het kantineplein. De gemeente komt met auto’s samen en parkeert op het plein. Vanuit de auto’s kan iedereen meevieren, luisteren, bidden en zingen! Een drive-in kerkdienst. Aanvang 11 uur. Heeft u geen auto? Meld dit even bij Marijke Lautenbag (tel. 0512-472108), dan wordt voor u een plekje verzorgd.

Ook aan de kinderen is gedacht! De kinderen van de Greide hebben mooie doeken gemaakt om het plein te versieren. Tijdens de dienst is er een vertelling voor de kinderen en ze kunnen een kleurplaat kleuren! De kinderen krijgen hun eigen plek om te zitten, coronaproof per klas.

Onze tieners hebben het grote Paaskruis afgemaakt en versierd met Kerstverlichting welke nu in het dorp staat, naast de muziekkoepel. Het kruis wordt tijdens de stille week verlicht. Op Goede Vrijdag gaan de lichten uit… en na de dienst op Stille Zaterdag gaan de lichten weer aan en met Pasen om de overwinning te vieren! Jezus is opgestaan! Het Licht overwint!

Ook thuis mag u iets van Kerstverlichting maken en tijdens de week voor Pasen in de eigen tuin plaatsen. Zo maken we Jistrum tot een lichtpunt voor iedereen!

Namens het jeugdwerk,

Erwin Kooistra