Pasen 2021 – Het Licht overwint Drive-in dienst op het kantineplein

Paasfeest – dat willen we samen vieren – ook in coronatijd! Maar hoe dan?

 

Paasmorgen, 4 april, houden we de kerkdienst vanuit de muziekkoepel bij het kantineplein. De gemeente komt met auto’s samen en parkeert op het plein. Vanuit de auto’s kan iedereen meevieren, luisteren, bidden en zingen! Ziet u het al voor zich? Een drive-in kerkdienst. Aanvang 11 uur.

De komende weken maken onze tieners een groot Paaskruis. Uiteraard coronaproof, in kleine groepjes! Dat kruis wordt versierd met Kerstverlichting en wordt geplaatst bij de sportkantine. Daar is het zichtbaar tijdens de stille week en op Pasen. Op deze manier kan iedereen delen in de hoopvolle boodschap van Pasen: het Licht overwint!

Maar ook u en jij kunnen thuis aan de slag! Maak iets van Kerstverlichting en plaats het in de week voor Pasen in de eigen tuin. Zo maken we Jistrum tot een lichtpunt voor iedereen.

Alle hulp is welkom bij de voorbereidingen van dit Paasfeest!

Bijvoorbeeld door het bakken van cake. Vóór de dienst is er namelijk koffie, thee en wat te drinken voor de kinderen en jongeren. Natuurlijk mét een plakje cake. Hiervoor zijn een behoorlijk aantal cakes nodig. Als u/jij er één (of meer) wilt bakken, geef het door aan de koster (tel. 0512-471431). Dan weten we waarop we kunnen rekenen.

Misschien wilt u of jij helpen bij de aankleding van het kantineplein of bij het maken van het kruis. Of

wilt u/jij ons gewoon helpen met dat wat nodig is. We horen het graag!

Maar ook als of u of jij een vraag of opmerking heeft, neem contact op met Erwin Kooistra: 06-42428824 /erwin_kooistra@hotmail.com.

Namens het jeugdwerk,

Erwin Kooistra