Biddag

Biddag
De dienst op biddag, woensdag 9 maart om 19.30 uur, zal vooral een uur van gebed zijn.
Op initiatief, en met medewerking, van de 50+-gespreksgroep bidden we voor gewas, arbeid, verzoening en vrede.
Komen u en jij ook om SAMEN te bidden en te zingen?
De gebeden en liederen worden afgewisseld met korte gedeelten uit de Bijbel.
Laten we gezamenlijk bidden, danken en de lofzang tot God gaande houden.