Alle berichten van admin

De gezichten achter de livestream

Beste gemeente leden.

Zoals u weet is de kerk tijdens de Corona periode begonnen met het uitzenden van de kerkdiensten via internet (YouTube). U hebt ons tijdens de uitzendingen bijna nooit in beeld gezien maar we waren elke zondag aanwezig om voor u de uitzending te verzorgen.  Wij Willianne en Siemen de gezichten achter de livestream van PKN Jistrum willen u dan ook bedanken als trouwe kijkers. De afgelopen twee jaar hebben wij met veel plezier dit voor u verzorgd, We hebben daarnaast veel geleerd en ons zelf de opdracht gegeven om de lat op technisch gebied steeds een beetje hoger te leggen. Maar aan alles komt een einde.  Na bijna 2 jaar heeft de kerkenraad besloten dat de kerk zelf de livestreams gaat verzorgen. Inmiddels is de apparatuur aangeschaft en geïnstalleerd en zijn de eerste diensten met de nieuwe apparatuur uitgezonden. In de maand januari/februari zullen wij de gemeenteleden die met deze apparatuur gaan werken hier uitleg en instructies over geven. Wij zullen ons meer op de achtergrond houden en waar nodig gaan wij ondersteunen.

Wat veranderd er voor de kijker?

Tot nu toe was u als kijker gewend dat u elke zondag op de link op de website kon klikken om bij de dienst te komen. Maar dit gaat dit veranderen.  Binnenkort verwijst deze link u niet meer rechtstreeks naar de uitzending. Maar naar het YouTube account van de PKN Jistrum.  Hier vind u alle diensten die vanaf 9 januari 2022 opgenomen zijn.

Onder het kopje Home vind u de recente video’s of video’s die vaak bekeken zijn.
onder het kopje video’s vindt u alle uitzendingen die vanaf 9 januari ’22 zijn uitgezonden.

( De diensten van voor 9 januari 2022 blijven gewoon beschikbaar via deze link: https://www.youtube.com/playlist?list=PLvuCrSsZXLeP5pux3hEmyVNlKdwuyJ3RM  )

Ondanks dat wij minder op de voorgrond aanwezig zullen zijn. Proberen we wel altijd dingen te verbeteren op technisch gebied. Heeft u op of aanmerkingen op aan bijvoorbeeld de website van de kerk of aan de livestreams of het beeld of geluid in de kerk zelf? Dan horen wij dat graag!  U kunt uw op of aanmerkingen doorgeven via: techniek@pknjistrum.nl

 

5 September 9.30

Voorganger in de dienst is Da. G.Borger-Koetsier.
Mmv de Ferbiningsband en voorzangers.
Aanvang van de gemeentezondag is 9.30 met koffie en zelf gebakken cake, Vossenjacht met Bijbelse figuren in de dorpskern en aansluitend een korte startdienst. na de dienst sluiten we de gemeente zondag af met een gezamenlijke lunch. voor de soep wordt gezorgd.

 

 

Pasen 2021 – Het Licht overwint

Drive-in dienst op het kantineplein

Paasfeest – dat willen we samen vieren – ook in coronatijd!

Paasmorgen, 4 april, houden we de kerkdienst vanuit de muziekkoepel bij het kantineplein. De gemeente komt met auto’s samen en parkeert op het plein. Vanuit de auto’s kan iedereen meevieren, luisteren, bidden en zingen! Een drive-in kerkdienst. Aanvang 11 uur. Heeft u geen auto? Meld dit even bij Marijke Lautenbag (tel. 0512-472108), dan wordt voor u een plekje verzorgd.

Ook aan de kinderen is gedacht! De kinderen van de Greide hebben mooie doeken gemaakt om het plein te versieren. Tijdens de dienst is er een vertelling voor de kinderen en ze kunnen een kleurplaat kleuren! De kinderen krijgen hun eigen plek om te zitten, coronaproof per klas.

Onze tieners hebben het grote Paaskruis afgemaakt en versierd met Kerstverlichting welke nu in het dorp staat, naast de muziekkoepel. Het kruis wordt tijdens de stille week verlicht. Op Goede Vrijdag gaan de lichten uit… en na de dienst op Stille Zaterdag gaan de lichten weer aan en met Pasen om de overwinning te vieren! Jezus is opgestaan! Het Licht overwint!

Ook thuis mag u iets van Kerstverlichting maken en tijdens de week voor Pasen in de eigen tuin plaatsen. Zo maken we Jistrum tot een lichtpunt voor iedereen!

Namens het jeugdwerk,

Erwin Kooistra

Pasen 2021 – Het Licht overwint Drive-in dienst op het kantineplein

Paasfeest – dat willen we samen vieren – ook in coronatijd! Maar hoe dan?

 

Paasmorgen, 4 april, houden we de kerkdienst vanuit de muziekkoepel bij het kantineplein. De gemeente komt met auto’s samen en parkeert op het plein. Vanuit de auto’s kan iedereen meevieren, luisteren, bidden en zingen! Ziet u het al voor zich? Een drive-in kerkdienst. Aanvang 11 uur.

De komende weken maken onze tieners een groot Paaskruis. Uiteraard coronaproof, in kleine groepjes! Dat kruis wordt versierd met Kerstverlichting en wordt geplaatst bij de sportkantine. Daar is het zichtbaar tijdens de stille week en op Pasen. Op deze manier kan iedereen delen in de hoopvolle boodschap van Pasen: het Licht overwint!

Maar ook u en jij kunnen thuis aan de slag! Maak iets van Kerstverlichting en plaats het in de week voor Pasen in de eigen tuin. Zo maken we Jistrum tot een lichtpunt voor iedereen.

Alle hulp is welkom bij de voorbereidingen van dit Paasfeest!

Bijvoorbeeld door het bakken van cake. Vóór de dienst is er namelijk koffie, thee en wat te drinken voor de kinderen en jongeren. Natuurlijk mét een plakje cake. Hiervoor zijn een behoorlijk aantal cakes nodig. Als u/jij er één (of meer) wilt bakken, geef het door aan de koster (tel. 0512-471431). Dan weten we waarop we kunnen rekenen.

Misschien wilt u of jij helpen bij de aankleding van het kantineplein of bij het maken van het kruis. Of

wilt u/jij ons gewoon helpen met dat wat nodig is. We horen het graag!

Maar ook als of u of jij een vraag of opmerking heeft, neem contact op met Erwin Kooistra: 06-42428824 /erwin_kooistra@hotmail.com.

Namens het jeugdwerk,

Erwin Kooistra

Avondmaalsviering

Op zondag 28 februari hopen we als gemeente weer het Heilig Avondmaal te vieren. Voorafgaand aan de dienst kunt u zelf thuis een stukje brood klaarzetten en een glaasje wijn of sap. Wanneer de aanwezigen in de kerk genodigd worden om het brood te nemen en later de wijn te drinken, kunt u dat thuis ook doen. Zo mogen we in verbondenheid met elkaar gedenken dat Jezus zijn leven ook voor ieder van ons heeft gegeven.

Ferbinning 4 oktober 10.15

 

Komende zondag is er weer een Ferbiningstsjinst, dat betekent dat we elkaar graag ontmoeten bij de Combex! 🎉 Laten wij hierbij extra goed de maatregelen in acht nemen.🧼 1,5 meter.

Israëlzondag: het beloofde land.
Locatie: Combex, Mounekamp 4 Eastermar.
Hartelijk welkom! Vergeet je 🪑 niet mee te nemen.