Alle berichten van admin

Maak kennis met… de Mark(r)anters!

Ben jij tussen de 12 en 14 jaar? Sluit je dan aan bij de Mark(r)anters! Op zondag 20 maart vond de eerste tienermiddag plaats. We mochten luisteren naar een verhaal over Gideon, de groep mocht op creatieve wijze een nieuwe naam bedenken én we gingen (keihard) krantenmeppen. Dit alles vond plaats in de Markant te Jistrum. Tot de zomer komen we om de drie weken bij elkaar, met daarna een gezellige barbecue als afsluiter. We beginnen om 13.00 uur en sluiten af rond 14.30 uur. Daarna kun je uiteraard nog even blijven hangen voor een potje pingpong, wat fris en chips! Ben jij er de volgende keer ook bij?

Data: 10 april, 1 mei, 22 mei, en 3 juli.

Groetjes van de leiding,
Sake Westerhof & Ylse van der Wal
Sytze Freerk van der Velde & Janna Rozema
Roel de Jong & Sharon Dijkman

——————————————————————————————————————-

Let op, start aanstaande zondag!😊 3-4-2022
Even voorstellen: de Krekkers!

Ben jij 15 jaar of ouder? Dan ben je welkom bij de Krekkers! (Er zijn twee groepen opgezet, de jongste groep: de Markranters en de oudste groep de Krekkers)

Wij (de Krekkers) zullen een keer in de maand samenkomen om 17.30 uur in de Markant. We gaan eerst samen eten. Daarna gaan we een vlog kijken, discussies voeren of praten over hoe het onderwerp van die maand impact heeft op onszelf. Daarna is er tijd voor gezelligheid en wat te drinken.
We starten aanstaande zondag (3 april) waarbij we voornamelijk elkaar gaan leren kennen en overleggen over hoe we de andere avonden gaan invullen.
Op 3 juli sluiten we samen af met een leuke activiteit!
Zien we jou op zondag 3 april?

Data: 3 april, 1 mei, 5 juni en 3 juli

Groetjes van:
Willianne Douma, Jacob de Vries, Annewieke Douma, Hendrik van der Wal, Janneke van der Heide, Jouke van der Meer en Joukje Dijkstra

Oproep

Goedendag! Voor zowel de Kerstnachtdienst commissie als de Ferbiningsdienst commissie zijn wij opzoek naar enthousiaste leden!

Wil jij er mede met ons voor zorgen dat we de diensten vanuit een of beide bovenstaande commissies kunnen blijven organiseren? Stuur dan gerust eens een berichtje. Leeftijd, kwaliteiten etc. zijn onbelangrijk. Even in het kort:

De kerstnachtdienstcommissie

De KND-commissie verzorgd ieder jaar met kerstavond een kerstdienst welke gericht is op bewoners uit het hele dorp + wie zich bij de dienst voegen. Het hoofddoel is om een mooie Kerstdienst te organiseren, waarbij we de voorkeur hebben om deze in de gymnastiekzaal te houden. Wij zijn opzoek naar leden die enthousiast zijn om met ons te brainstormen over de invulling zoals we die gewend waren of aan te vullen met vernieuwende ideeën.

De huidige commissie bestaat uit: Jan Douma, Joukje Dijkstra en Annewieke Douma

De Ferbiningsdienstcommissie

Wij verzorgen meerdere (rooster in afstemming met commissie) Ferbiningsdiensten per jaar. Dit betreft een laagdrempelige kerkdienst welke in Markant wordt gehouden in samenwerking met de Ferbiningsband. De dienst wordt bezocht door een breed publiek waarbij alle leeftijden welkom zijn. Binnen de invulling van de diensten is ruimte voor creativiteit en vernieuwende ideeën welke aansluiten bij de visie en het kerk zijn.

De huidige commissie bestaat uit: ds. Guda Borger, Tsjitske vd Velde, Ymkje Kooijker, Freerk Lautenbag, Diny Buma en Annewieke Douma

Lijkt het je gezellig je bij een van de commissie te voegen neem dan vooral contact op. Dit mag via 06-132 273 18 (Annewieke Douma). Stuur gerust een berichtje, appje of doe een belletje als je vragen hebt.

Biddag

Biddag
De dienst op biddag, woensdag 9 maart om 19.30 uur, zal vooral een uur van gebed zijn.
Op initiatief, en met medewerking, van de 50+-gespreksgroep bidden we voor gewas, arbeid, verzoening en vrede.
Komen u en jij ook om SAMEN te bidden en te zingen?
De gebeden en liederen worden afgewisseld met korte gedeelten uit de Bijbel.
Laten we gezamenlijk bidden, danken en de lofzang tot God gaande houden.

De gezichten achter de livestream

Beste gemeente leden.

Zoals u weet is de kerk tijdens de Corona periode begonnen met het uitzenden van de kerkdiensten via internet (YouTube). U hebt ons tijdens de uitzendingen bijna nooit in beeld gezien maar we waren elke zondag aanwezig om voor u de uitzending te verzorgen.  Wij Willianne en Siemen de gezichten achter de livestream van PKN Jistrum willen u dan ook bedanken als trouwe kijkers. De afgelopen twee jaar hebben wij met veel plezier dit voor u verzorgd, We hebben daarnaast veel geleerd en ons zelf de opdracht gegeven om de lat op technisch gebied steeds een beetje hoger te leggen. Maar aan alles komt een einde.  Na bijna 2 jaar heeft de kerkenraad besloten dat de kerk zelf de livestreams gaat verzorgen. Inmiddels is de apparatuur aangeschaft en geïnstalleerd en zijn de eerste diensten met de nieuwe apparatuur uitgezonden. In de maand januari/februari zullen wij de gemeenteleden die met deze apparatuur gaan werken hier uitleg en instructies over geven. Wij zullen ons meer op de achtergrond houden en waar nodig gaan wij ondersteunen.

Wat veranderd er voor de kijker?

Tot nu toe was u als kijker gewend dat u elke zondag op de link op de website kon klikken om bij de dienst te komen. Maar dit gaat dit veranderen.  Binnenkort verwijst deze link u niet meer rechtstreeks naar de uitzending. Maar naar het YouTube account van de PKN Jistrum.  Hier vind u alle diensten die vanaf 9 januari 2022 opgenomen zijn.

Onder het kopje Home vind u de recente video’s of video’s die vaak bekeken zijn.
onder het kopje video’s vindt u alle uitzendingen die vanaf 9 januari ’22 zijn uitgezonden.

( De diensten van voor 9 januari 2022 blijven gewoon beschikbaar via deze link: https://www.youtube.com/playlist?list=PLvuCrSsZXLeP5pux3hEmyVNlKdwuyJ3RM  )

Ondanks dat wij minder op de voorgrond aanwezig zullen zijn. Proberen we wel altijd dingen te verbeteren op technisch gebied. Heeft u op of aanmerkingen op aan bijvoorbeeld de website van de kerk of aan de livestreams of het beeld of geluid in de kerk zelf? Dan horen wij dat graag!  U kunt uw op of aanmerkingen doorgeven via: techniek@pknjistrum.nl

 

5 September 9.30

Voorganger in de dienst is Da. G.Borger-Koetsier.
Mmv de Ferbiningsband en voorzangers.
Aanvang van de gemeentezondag is 9.30 met koffie en zelf gebakken cake, Vossenjacht met Bijbelse figuren in de dorpskern en aansluitend een korte startdienst. na de dienst sluiten we de gemeente zondag af met een gezamenlijke lunch. voor de soep wordt gezorgd.