Maak kennis met… de Mark(r)anters!

Ben jij tussen de 12 en 14 jaar? Sluit je dan aan bij de Mark(r)anters! Op zondag 20 maart vond de eerste tienermiddag plaats. We mochten luisteren naar een verhaal over Gideon, de groep mocht op creatieve wijze een nieuwe naam bedenken én we gingen (keihard) krantenmeppen. Dit alles vond plaats in de Markant te Jistrum. Tot de zomer komen we om de drie weken bij elkaar, met daarna een gezellige barbecue als afsluiter. We beginnen om 13.00 uur en sluiten af rond 14.30 uur. Daarna kun je uiteraard nog even blijven hangen voor een potje pingpong, wat fris en chips! Ben jij er de volgende keer ook bij?

Data: 10 april, 1 mei, 22 mei, en 3 juli.

Groetjes van de leiding,
Sake Westerhof & Ylse van der Wal
Sytze Freerk van der Velde & Janna Rozema
Roel de Jong & Sharon Dijkman

——————————————————————————————————————-

Let op, start aanstaande zondag!😊 3-4-2022
Even voorstellen: de Krekkers!

Ben jij 15 jaar of ouder? Dan ben je welkom bij de Krekkers! (Er zijn twee groepen opgezet, de jongste groep: de Markranters en de oudste groep de Krekkers)

Wij (de Krekkers) zullen een keer in de maand samenkomen om 17.30 uur in de Markant. We gaan eerst samen eten. Daarna gaan we een vlog kijken, discussies voeren of praten over hoe het onderwerp van die maand impact heeft op onszelf. Daarna is er tijd voor gezelligheid en wat te drinken.
We starten aanstaande zondag (3 april) waarbij we voornamelijk elkaar gaan leren kennen en overleggen over hoe we de andere avonden gaan invullen.
Op 3 juli sluiten we samen af met een leuke activiteit!
Zien we jou op zondag 3 april?

Data: 3 april, 1 mei, 5 juni en 3 juli

Groetjes van:
Willianne Douma, Jacob de Vries, Annewieke Douma, Hendrik van der Wal, Janneke van der Heide, Jouke van der Meer en Joukje Dijkstra