week 14 – 30 maart

Inmiddels zijn de regels van overheidswege flink aangescherpt. De noodzaak om afstand te houden, lijkt ook meer door te dringen. Maar het blijft lastig. Want nu is het bij een ontmoeting eigenlijk niet meer mogelijk om in vertrouwen iets tegen de ander te zeggen. Even iemand apart nemen, buiten gehoorafstand van anderen, lukt niet als je 1,5 meter afstand moet houden en er meer dan twee mensen in één ruimte zijn. En hoe moeilijk zal het zijn voor de mensen met een gehoorbeperking. Telefoneren gaat vaak niet en dichtbij iemand gaan zitten om toch nog een gesprek te voeren, is op dit moment ‘uit den boze’. De stilte zal zich aan hen nog sterker opdringen.

Omzien naar elkaar vraagt op dit moment grote creativiteit. En gelukkig worden er allerlei manieren ontwikkeld en benut om anderen aandacht te geven. Daarbij blijft het van belang om verder te kijken dan de mensen met wie we altijd al contact hadden. Want God, onze redder, wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens ​Christus​ ​Jezus, die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen (1 Timoteus 2:4v). Vraag aan God voor wie jij in het bijzonder iets mag betekenen, juist in deze tijd van grote onzekerheid voor veel mensen. Vertrouw daarbij op de leiding van zijn Geest en wees niet bang! Die uitspraak klinkt als een refrein door de Bijbel – van Genesis tot Openbaring. Daarom: wees niet bang, leg ook in deze tijd je hand in die van onze Heer.