6 april 2020

 

Het prachtige voorjaarsweer van deze tijd ervaar ik als een steun in de rug voor ieder die – al dan niet verplicht – zijn of haar tijd binnenshuis, op balkon of in de tuin doorbrengt. Het is natuurlijk veel prettiger als je kunt doen en laten wat wilt. Maar stel je toch voor dat de maatregelen van nu zouden vallen in de winter, met korte, donkere dagen en daarbij ook nog eens veel regen. Hoe zwaar zou dat zijn!

Toch voelt het voor sommigen als een scherp contrast: zulk mooi weer en dan zoveel ellende in de wereld rondom ons. Dat past toch niet! Je kunt je afvragen of we daarmee zeggen dat we lang voorbij hebben gekeken aan de ellende in de wereld. Want die is er al heel lang, ook al is die niet gelijkmatig over de continenten verspreid. Realiseren wij ons dat we in ons land horen bij dat kleine percentage wereldbewoners dat de laatste 75 jaar niet te maken heeft gehad met oorlog, met honger, met onderdrukking van hogerhand of met racisme op grote schaal?

Deze voor velen in de wereld ongekende luxe lijkt door te werken in ons geloofsleven. We zijn er zo aan gewend dat eigenlijk alles wat we willen ook gerealiseerd kan worden, dat we zelfs van God verwachten dat Hij zijn grote liefde voor ons altijd – hier en nu – laat voelen. Als dat eens een poosje anders is, dan voelen we ons leeg en alleen, en kan het zo maar zijn dat we ons afvragen of Hij er werkelijk wel is.

Het beeld van een pastorale God die altijd nabij is en ons een aai over onze bol geeft, heeft zeker zijn basis in de Bijbel. Denk maar aan Psalm 23 over de Goede Herder. Maar kent u ook de Psalm die daaraan voorafgaat? Die begint met de klacht: Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten? Woorden die Jezus in de mond nam toen hij op z’n dood wachtte – hangend aan dat lugubere martelwerktuig: het kruis. Was God er toen (even) niet? Of was er geduld nodig, om ons te laten zien dat de ellende die Jezus door mensen werd aangedaan, wel degelijk door God is gezien?

Ja, meer dan dat! In reactie op de ellende die zijn Zoon Jezus is aangedaan, heeft God een ongekende wending tot stand gebracht! Zoals staat in Filippenzen 2: Jezus​ ​Christus​ is ​als mens verschenen, heeft zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het ​kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van ​Jezus​ elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: ‘Jezus​ ​Christus​ is ​Heer,’ tot eer van God, de Vader (7-11).

week 14 – 30 maart

Inmiddels zijn de regels van overheidswege flink aangescherpt. De noodzaak om afstand te houden, lijkt ook meer door te dringen. Maar het blijft lastig. Want nu is het bij een ontmoeting eigenlijk niet meer mogelijk om in vertrouwen iets tegen de ander te zeggen. Even iemand apart nemen, buiten gehoorafstand van anderen, lukt niet als je 1,5 meter afstand moet houden en er meer dan twee mensen in één ruimte zijn. En hoe moeilijk zal het zijn voor de mensen met een gehoorbeperking. Telefoneren gaat vaak niet en dichtbij iemand gaan zitten om toch nog een gesprek te voeren, is op dit moment ‘uit den boze’. De stilte zal zich aan hen nog sterker opdringen.

Omzien naar elkaar vraagt op dit moment grote creativiteit. En gelukkig worden er allerlei manieren ontwikkeld en benut om anderen aandacht te geven. Daarbij blijft het van belang om verder te kijken dan de mensen met wie we altijd al contact hadden. Want God, onze redder, wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens ​Christus​ ​Jezus, die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen (1 Timoteus 2:4v). Vraag aan God voor wie jij in het bijzonder iets mag betekenen, juist in deze tijd van grote onzekerheid voor veel mensen. Vertrouw daarbij op de leiding van zijn Geest en wees niet bang! Die uitspraak klinkt als een refrein door de Bijbel – van Genesis tot Openbaring. Daarom: wees niet bang, leg ook in deze tijd je hand in die van onze Heer.

23 maart 2020

Geweldig, wat een prachtig weekend! Volop licht en zon om van te genieten en dankbaar voor te zijn. Maar wat voert de boventoon in de media? Irritatie over mensen die zich niet houden aan de regels om afstand te bewaren. Die geen gehoor geven aan de oproep van de overheid om met elkaar de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te vertragen.

Het is niet nieuw dat een deel van onze bevolking als motto heeft: regels zijn er voor anderen; ik doe wat ik wil! Maar laten wij onze stemming en dus het draagvlak voor het samen bestrijden van de crisis bederven door wat anderen fout doen? Of kiezen we voor een positieve insteek? Zoals Paulus aan Titus schreef:

Herinner allen eraan dat ze overheid en gezag moeten erkennen en gehoorzaam moeten zijn, bereid om altijd het goede te doen. (3:1)

 

Laten we bij onszelf beginnen. Hoe zetten wij ons – juist in deze tijd – in om het goede te doen? Lettend op de richtlijnen en adviezen van de overheid, zoekend naar wat goed is voor mensen en voor de samenleving. Daarin heeft ieder persoonlijke verantwoordelijkheid. Maar de boodschap van Paulus is duidelijk: Laten zij die op God vertrouwen zich erop toeleggen het goede te doen. Daar heeft iedereen baat bij! (Titus 3:8)

ds. Guda Borger

Belangrijke informatie

Diensten tm 6 april

Het landelijk moderamen van de Protestantse Kerk vraagt plaatselijke gemeenten nadrukkelijk om alle bijeenkomsten, ook kerkdiensten, tot en met 6 april 2020 af te gelasten.

Plaatselijk zullen om deze reden dan ook geen diensten in de kerk worden gehouden.

Naast de mogelijkheden om online kerkdiensten te volgen van andere gemeenten, is er vanaf 22 maart vanuit Jistrum een eigen korte uitzending via Kerkdienst Gemist. Vooreerst is dit het geval op 22 en 29 maart en op 5 april. Deze uitzendingen worden geleid door onze jongerenwerker Erwin Kooistra en de aanvang is steeds om 9.30 uur. Naast een kleine overdenking zal er in de voorbeden aandacht geschonken worden aan bijzonderheden die bekend zijn uit de gemeente en het dorp. U kunt aandachtspunten voor het gebed doorgeven aan Erwin Kooistra, tel. 06-42428824, e-mail: erwin_kooistra@hotmail.com of dominee Guda Borger, tel. 0512-355485, e-mail: predikant@pknjistrum.nl.

In afwachting van verdere ontwikkelingen worden in de komende tijd besluiten genomen over de diensten rondom Pasen.  

Onderstaande link is van de PKN, hierop worden de actuele adviezen en ontwikkelingen dagelijks bijgewerkt.

https://www.protesta

Ter informatie vanuit de burgerlijke gemeente:

 

De medewerkers van KEaRN zetten zich graag in om de inwoners van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel te ondersteunen waar dat nodig is. Vooral in onzekere tijden ontstaat er een (nog grotere) kwetsbare doelgroep die extra aandacht verdient. Hoewel het fysieke contact tot een minimum wordt beperkt, zijn er gelukkig ook op afstand (telefonisch, per post en online) vele mooie manieren om toch naar elkaar om te kijken. Daarom is KEaRN iedere werkdag bereikbaar voor een luisterend oor, steun en advies. Zowel telefonisch via 0511–465200 als ook online.

Bent u zelf (of iemand in uw omgeving) nog wel fit maar u zit wel thuis door het Corona Virus? Dan kunt u misschien wel iets voor een ander doen, een boodschapje, een belletje of bijvoorbeeld een kaartje sturen. Heeft u zelf een ander leuk idee/initiatief of zou u graag wat voor een ander willen doen maar weet u nog niet wat? Laat het ons weten, wij van KEaRN zetten ons namelijk de komende tijd in om mensen op gepaste afstand met elkaar in contact te laten komen. Neem een kijkje op de website, daar vindt u initiatieven om corona-proof met elkaar in contact te blijven: http://www.kearn.nl/corona. Ook de korte uitzendingen van onze protestantse gemeente op zondagochtend worden als het goed is binnenkort vermeld.