Adminstratie en Ledenadministratie

De mutaties van de leden administratie wordt bijgehouden door:

dhr J. van der Woude 0512-472173

Bijdragen voor de kerk kunnen overgemaakt worden op

NL04 RABO 0373734581