Wijkindeling en Wijkassistentes

Wijk 1 Joost Wiersmaweg, Tillepaed, Hessel-loonstrastrjitte, Langhof.
Ouderling: dhr. P de With ☎ 0511-544527
Wijkassistente mw. A. Bergsma- v/d Veen.  0512-471259

Wijk 2 Fjildwei. Buurtlaan, Bourrefinnewei, Marwei
Ouderling dhr. P. v.d. Veen   0512-471697
Wijkassistente: mw. R. Westra  ☎ 0512-471638

Wijk 3 Schoolstraat, Rounhof.
Ouderling: Mw. L. Brinkman-Vogt ☎ 0512-471976
Wijkassistente: mw. F. Dijkstra-Damstra  0512-471369

Wijk 4 De Meren, Tillewei, De geasten, Jisteboerewei
Ouderling: Mw. W. v.d. Sluis-Leegstra ☎ 0512-843926
Wijkassistente: mw. A. Dijkman  0512-471961

Wijk 5 Ieswei, Achterwei, Kooiwei, Heidewei,
Wyldpaed, Rykswei, Optwizel, Opperkoatsterwei.
Pastoraal bezoeker: mw L. v.d. Heide-Postma ☎ 0512-471524
Pastoraal bezoeker: mw. S. Hoekstra  0512-471461