Categorie archief: Geen categorie

23 maart 2020

Geweldig, wat een prachtig weekend! Volop licht en zon om van te genieten en dankbaar voor te zijn. Maar wat voert de boventoon in de media? Irritatie over mensen die zich niet houden aan de regels om afstand te bewaren. Die geen gehoor geven aan de oproep van de overheid om met elkaar de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te vertragen.

Het is niet nieuw dat een deel van onze bevolking als motto heeft: regels zijn er voor anderen; ik doe wat ik wil! Maar laten wij onze stemming en dus het draagvlak voor het samen bestrijden van de crisis bederven door wat anderen fout doen? Of kiezen we voor een positieve insteek? Zoals Paulus aan Titus schreef:

Herinner allen eraan dat ze overheid en gezag moeten erkennen en gehoorzaam moeten zijn, bereid om altijd het goede te doen. (3:1)

 

Laten we bij onszelf beginnen. Hoe zetten wij ons – juist in deze tijd – in om het goede te doen? Lettend op de richtlijnen en adviezen van de overheid, zoekend naar wat goed is voor mensen en voor de samenleving. Daarin heeft ieder persoonlijke verantwoordelijkheid. Maar de boodschap van Paulus is duidelijk: Laten zij die op God vertrouwen zich erop toeleggen het goede te doen. Daar heeft iedereen baat bij! (Titus 3:8)

ds. Guda Borger

Belangrijke informatie

Diensten tm 6 april

Het landelijk moderamen van de Protestantse Kerk vraagt plaatselijke gemeenten nadrukkelijk om alle bijeenkomsten, ook kerkdiensten, tot en met 6 april 2020 af te gelasten.

Plaatselijk zullen om deze reden dan ook geen diensten in de kerk worden gehouden.

Naast de mogelijkheden om online kerkdiensten te volgen van andere gemeenten, is er vanaf 22 maart vanuit Jistrum een eigen korte uitzending via Kerkdienst Gemist. Vooreerst is dit het geval op 22 en 29 maart en op 5 april. Deze uitzendingen worden geleid door onze jongerenwerker Erwin Kooistra en de aanvang is steeds om 9.30 uur. Naast een kleine overdenking zal er in de voorbeden aandacht geschonken worden aan bijzonderheden die bekend zijn uit de gemeente en het dorp. U kunt aandachtspunten voor het gebed doorgeven aan Erwin Kooistra, tel. 06-42428824, e-mail: erwin_kooistra@hotmail.com of dominee Guda Borger, tel. 0512-355485, e-mail: predikant@pknjistrum.nl.

In afwachting van verdere ontwikkelingen worden in de komende tijd besluiten genomen over de diensten rondom Pasen.  

Onderstaande link is van de PKN, hierop worden de actuele adviezen en ontwikkelingen dagelijks bijgewerkt.

https://www.protesta

Ter informatie vanuit de burgerlijke gemeente:

 

De medewerkers van KEaRN zetten zich graag in om de inwoners van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel te ondersteunen waar dat nodig is. Vooral in onzekere tijden ontstaat er een (nog grotere) kwetsbare doelgroep die extra aandacht verdient. Hoewel het fysieke contact tot een minimum wordt beperkt, zijn er gelukkig ook op afstand (telefonisch, per post en online) vele mooie manieren om toch naar elkaar om te kijken. Daarom is KEaRN iedere werkdag bereikbaar voor een luisterend oor, steun en advies. Zowel telefonisch via 0511–465200 als ook online.

Bent u zelf (of iemand in uw omgeving) nog wel fit maar u zit wel thuis door het Corona Virus? Dan kunt u misschien wel iets voor een ander doen, een boodschapje, een belletje of bijvoorbeeld een kaartje sturen. Heeft u zelf een ander leuk idee/initiatief of zou u graag wat voor een ander willen doen maar weet u nog niet wat? Laat het ons weten, wij van KEaRN zetten ons namelijk de komende tijd in om mensen op gepaste afstand met elkaar in contact te laten komen. Neem een kijkje op de website, daar vindt u initiatieven om corona-proof met elkaar in contact te blijven: http://www.kearn.nl/corona. Ook de korte uitzendingen van onze protestantse gemeente op zondagochtend worden als het goed is binnenkort vermeld.