Belangrijke informatie

Diensten tm 6 april

Het landelijk moderamen van de Protestantse Kerk vraagt plaatselijke gemeenten nadrukkelijk om alle bijeenkomsten, ook kerkdiensten, tot en met 6 april 2020 af te gelasten.

Plaatselijk zullen om deze reden dan ook geen diensten in de kerk worden gehouden.

Naast de mogelijkheden om online kerkdiensten te volgen van andere gemeenten, is er vanaf 22 maart vanuit Jistrum een eigen korte uitzending via Kerkdienst Gemist. Vooreerst is dit het geval op 22 en 29 maart en op 5 april. Deze uitzendingen worden geleid door onze jongerenwerker Erwin Kooistra en de aanvang is steeds om 9.30 uur. Naast een kleine overdenking zal er in de voorbeden aandacht geschonken worden aan bijzonderheden die bekend zijn uit de gemeente en het dorp. U kunt aandachtspunten voor het gebed doorgeven aan Erwin Kooistra, tel. 06-42428824, e-mail: erwin_kooistra@hotmail.com of dominee Guda Borger, tel. 0512-355485, e-mail: predikant@pknjistrum.nl.

In afwachting van verdere ontwikkelingen worden in de komende tijd besluiten genomen over de diensten rondom Pasen.  

Onderstaande link is van de PKN, hierop worden de actuele adviezen en ontwikkelingen dagelijks bijgewerkt.

https://www.protesta