Avondmaalsviering

 

Nu de kerkdiensten nog niet hervat kunnen worden, zal op zondag 21 juni aanstaande het Heilig Avondmaal gevierd worden op de manier waarop dat op Witte Donderdag is gedaan. Voorafgaand aan de dienst kunt u zelf thuis een stukje brood klaarzetten en een glaasje wijn of sap. Wanneer de aanwezigen in de kerk genodigd worden om het brood te nemen en later de wijn te drinken, kunt u dat thuis ook doen. Zo mogen we in verbondenheid met elkaar gedenken dat Jezus zijn leven ook voor ieder van ons heeft gegeven