Alle berichten van admin

Uitleg bloemschikking doopdienst 10 maart

Boven op de schikking zien we de roze roos die symbool staat voor Anne Rixt. Daarom heen de 3 witte rozen voor haar heit, mem en grote zus Lieke.

Ze worden omringt door  het gipskruid dat de gemeente voorstelt.
Deze bloemen worden weer omringt door de klimop als teken van Gods trouw.
Al deze bloemen zijn veilig in Gods handen, de beide grote bladeren van de vingerplant. Vanuit deze handen het water van de doop dat uit de handen van God naar beneden stroomt.

Gedicht.
Met dit pasgeboren wonder
Door de Schepper jullie gegeven
Waarmee wij biddend voor Zijn altaar staan
Wordt door de doop van dit prille, nieuwe, jonge leven
Met de Heer een belofte aangegaan

 Dit kleine meisje, in Gods verbond nu opgenomen
Mag weten, door dit teken is er Hoop
Want waar haar pad ook uit mag komen
Hij draagt de belofte van de doop 

Bij storm, duisternis of donkere nachten
In een koude, wrede wereld heel alleen
Mag zij, van U, o Heer uw steun verwachten
En schuilen met Uw liefde om haar heen 

Heer wij willen u deemoedig vragen;
Wilt u Anne-Rixt, die uit liefde is gegroeid
In Uw sterke Vader armen dragen
Zodat zij in Uw waarheid groeit en bloeit.

Verhalen tocht 21 april

zaterdag 21 april wordt er in Jistrum weer een verhalentocht georganiseerd. Bijbelverhalen worden door jong en oud opgevoerd op verschillende locaties in het dorp. Publiek om 19.00 uur verzamelen bij Markant. ( Marwei 2 Jistrum)

Kerstnachtdienst 2017

Welkom Here Jezus’

Op 24 december 2017 start de kerstnachtdienst om 21.00 uur in sporthal ‘De Ynset’ (Fjildwei 8) te Jistrum. Vanaf 20.15 uur zorgt Fanfare Joost Wiersma voor muziek op het kantineplein. De dienst wordt geleidt door gospelband Sinjael uit Donkerbroek. Het thema voor de kerstnachtdienst is ‘Welkom Here Jezus’. De collectes zijn bestemd voor Stichting Babyspullen en voor de onkosten van de kerstnachtdienst.

Na afloop is de mogelijkheid om nog even te blijven om een glühwein of chocolademelk te drinken. De opbrengst hiervoor is voor het jeugdwerk in Jistrum

Het beloofd weer een fijne Kerstnachtdienst te worden! We hopen jullie op 24 december te zien, tot dan!

Groeten van de Kerstnachtdienstcommissie