23 maart 2020

Geweldig, wat een prachtig weekend! Volop licht en zon om van te genieten en dankbaar voor te zijn. Maar wat voert de boventoon in de media? Irritatie over mensen die zich niet houden aan de regels om afstand te bewaren. Die geen gehoor geven aan de oproep van de overheid om met elkaar de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te vertragen.

Het is niet nieuw dat een deel van onze bevolking als motto heeft: regels zijn er voor anderen; ik doe wat ik wil! Maar laten wij onze stemming en dus het draagvlak voor het samen bestrijden van de crisis bederven door wat anderen fout doen? Of kiezen we voor een positieve insteek? Zoals Paulus aan Titus schreef:

Herinner allen eraan dat ze overheid en gezag moeten erkennen en gehoorzaam moeten zijn, bereid om altijd het goede te doen. (3:1)

 

Laten we bij onszelf beginnen. Hoe zetten wij ons – juist in deze tijd – in om het goede te doen? Lettend op de richtlijnen en adviezen van de overheid, zoekend naar wat goed is voor mensen en voor de samenleving. Daarin heeft ieder persoonlijke verantwoordelijkheid. Maar de boodschap van Paulus is duidelijk: Laten zij die op God vertrouwen zich erop toeleggen het goede te doen. Daar heeft iedereen baat bij! (Titus 3:8)

ds. Guda Borger