20 april 2020

 

In de afgelopen week hebben we stil gestaan bij de bevrijding van onze provincie, 75 jaar geleden. Leven in vrijheid, het lijkt voor velen van ons zó vanzelfsprekend dat we ons nauwelijks realiseren dat vrijheid reden is voor dankbaarheid. Maar sinds de beperkende maatregelen die ons zijn opgelegd vanwege de dreiging van het coronavirus, merken we hoezeer een bepaalde mate van onvrijheid ons dwingt tot het maken van keuzes.

In deze tijd van herdenken van de bevochten vrijheid is er veel te zien en te lezen over verschrikkingen die mensen hebben meegemaakt in de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Maar ook over hoe het ‘gewone’ leven van veel mensen gewoon doorging. Want er moest wel worden geploegd en brood gebakken, en de fabriek moest wel blijven draaien. Kortom er moest wel geld worden verdiend, want je moet toch zorgen voor levensonderhoud. En dat is waar, maar tegelijkertijd is daarbij de vraag ten koste van wie of wat. Terugkijkend kun je zeggen dat in de oorlog veel mensen zich hebben laten meenemen in een sluipend proces van achterstelling, discriminatie en tenslotte het afvoeren van enorme aantallen mensen, als eerste de Joden, maar ook zigeuners, communisten en homoseksuelen.

Wat mij bezighoudt, is de vraag naar het sluipende proces dat op dit moment gaande is. Het lijkt zo vanzelfsprekend dat we kiezen voor het zo goed mogelijk draaiende houden van de economie, want de cijfers zijn toch al zo ongunstig. Maar waar moeten wij NEE tegen zeggen, zoals eerder bijvoorbeeld bij de Ariërverklaring? Wat speelt in deze tijd achterstelling en discriminatie in de kaart? Kortom, wat zijn de keuzes waar we als christenen in deze tijd van coronacrisis voor staan? Als we trouw willen zijn in de navolging van Jezus, wat moeten we dan doen? De theoloog Bonhoeffer, ter dood gebracht vanwege zijn verzet tegen Hitler, heeft daarover gezegd: Bidden, het goede doen en wachten op God! Laten we dan bidden om de leiding van de Heilige Geest, dat Hij ons helpt om de goede keuzes te maken op de beslissende momenten.