1e advent:

De advent schikking bestaat uit donkere en dorre materialen. De paarse kleur verwijst naar soberheid, ingetogenheid en bezinning.

De zwarte bol stelt de wereld voor die nog in duisternis gehuld is, alles lijkt dor en doods. Zwart betekent dat het licht afwezig is. Maar in de adventstijd wordt de komst van de Here Jezus verwacht en duisternis wordt door hem doorbroken. De stronk is het beeld van de hoop en verwachting.

Elke adventszondag zal de schikking verder groeien naar het Licht, naar Kerst. De duisternis zal verdwijnen en er komt steeds iets bij wat naar de komst van het Licht verwijst. De eerste kaars wordt aangestoken en een vonkje licht wordt zichtbaar.